top of page

Huisreglement & Algemene voorwaarden

 

ALGEMEEN​

 

 • Het lessenrooster is steeds onder voorbehoud van wijzigingen. Dansstudio Danse d’Amélie heeft eveneens het recht docenten te vervangen (bijv. bij ziekte, zwangerschap, blessure, ...).

 • Iedereen kan eenmalig een gratis proefles volgen per stijl die men nog niet gevolgd heeft. 

 • Het schooljaar start op maandag  12 september 2022. 

 • Het aantal inschrijvingen per les is beperkt (ifv de kwaliteit). Indien de les waarvoor u inschreef volzet is, wordt u hiervan op de hoogte gebracht en kan u op de wachtlijst geplaatst worden. Eventueel wordt er samen naar een alternatief gezocht.

 • De lessen kunnen (na de gratis proefles) enkel gevolgd worden na een volledig ingevuld inschrijvingsformulier te hebben ingediend en de betaling van het inschrijvingsgeld.  

 • Bij te weinig inschrijvingen voor een bepaalde les, kan deze geannuleerd worden of samengevoegd worden met een andere les. Bij inschrijving staat men achter de algemeen voorwaarden en het huisreglement.

 • Zorg ervoor dat wij steeds over de juiste gegevens (adres, telefoonnummer, ...) beschikken. Geef wijzigingen zo snel als mogelijk door per mail, via Ledenbeheer of bij het onthaal.

 • Het schooljaar omvat ongeveer 26 lessen. Het jaarlijkse toonmoment/de dansshow met z'n bijhorende repetities wordt ook gezien als 1 les. Wordt dit niet bereikt (bijvoorbeeld door ziekte van de docent) dan worden er inhaallessen voorzien.

 • Een beurtenkaart (yoga/pilates) is persoonlijk en heeft een beperkte geldigheid, afhankelijk vanaf de eerste les gevolgd met de kaart (de zomervakantie wordt niet meegerekend). De eerste les dient gevolgd te worden in het schooljaar waarin de kaart is aangekocht.

 • Bij online inschrijving (voor de danslessen) en online betaling kan men vanaf een bedrag van €450,- kiezen om te betalen in schijven/per domiciliëring. Er wordt per les een voorschot van €50,- gevraagd (online betaling). Het resterende saldo wordt dan via domiciliëring gespreid over 3 maanden. De betaling per domiciliëring gaat steeds op de 1ste van de maand van uw rekening. Mocht de danser beslissen om te stoppen binnen deze 3 maanden waarin de domiciliëring loopt, dan wordt de domiciliëring niet stopgezet en dient men nog steeds te betalen voor de ingeschreven lessen. Er worden geen terugbetalingen gedaan. 

 • Als men twijfelt of een danser het volledige seizoen de lessenreeks zal volgen, dan kan men dus beter opteren om per semester in te schrijven en te betalen. 

 • Annulering: Bij annulatie meer dan 1 maand voor aanvang van de lessenreeks is er een volledige terugbetaling, maar wordt er een administratieve kost van €15,- aangerekend. Bij annulatie meer dan 14 dagen van tevoren is er een terugbetaling van 50%  van het betaalde bedrag. Bij annulering minder dan een 14 dagen voor aanvang is er geen terugbetaling.

 • Annulering: Eens de lessen gestart zijn, worden er geen terugbetalingen meer uitgevoerd indien men zou stoppen met de lessen. Bij langdurige afwezigheid wordt het overeenkomende inschrijvingsgeld enkel terugbetaald (onder de vorm van een waardebon) na het voorleggen van een medisch attest. Er wordt steeds een administratieve kost van €15,- afgehouden.

 • Annulering: een beurtenkaart wordt nooit terugbetaald. Bij het voorleggen van een medisch attest, kan de beurtenkaart bevroren worden voor de duur die vermeld staat op het medische attest. Mits bijbetaling kan een beurtenkaart voor een maand verlengd worden. Dit kan men tweemaal doen.

 • Annulering: voor kampen/workshops/stages gelden de volgende annuleringsvoorwaarden.  Bij annulatie meer dan 1 maand voor aanvang is er een volledige terugbetaling, maar wordt er een administratieve kost van €15,- aangerekend. Bij annulatie meer dan 14 dagen van tevoren is er een terugbetaling van 50%  van het betaalde bedrag. Bij annulering minder dan een 14 dagen voor aanvang is er geen terugbetaling.

 • Indien de lessen door overmacht (bijvoorbeeld Covid-19, pandemie, ...) niet kunnen doorgaan, dan wordt er zo snel als mogelijk overgeschakeld op online LIVE-lessen & trainingsvideo's. Deze lessen gelden als volwaardige lessen en dienen dus als compensatie voor de gewone lessen. Mocht de overheid beperkende maatregelen opleggen, dan zullen de groepen indien nodig opgesplitst worden en wekelijks afwisselend gewoon les of online les hebben. 


LESSEN

 

 •  Alle lessen starten stipt, dus kom wat vroeger, zodat je voldoende tijd hebt om je om te kleden en je haar te doen.

 •  Alle kinderen en jongeren dienen het dansuniform van Dansstudio Danse d’Amélie te dragen (zoals omschreven op de website). Volwassenen zorgen ervoor dat ze in de danslessen dansbare kledij dragen. Draag geen juwelen tijdens de danslessen.

 •  Het meebrengen van kostbare voorwerpen is op eigen risico.

 • Aan jonge kinderen wordt gevraagd om voor de dansles nog even naar het toilet te gaan.

 • Toon respect voor de docenten en medewerkers van Dansstudio Danse d’Amélie en voor je medeleerlingen.

 •  Van de leerlingen wordt verwacht dat ze regelmatig naar de les komen, zodat de (dans)training continu kan worden opgebouwd. Bij afwezigheid wordt het geapprecieerd als er een mailtje gestuurd wordt naar eline@dansedamelie.be of gemeld wordt via de website.

 •  Indien de docent ziek/afwezig is, dan wordt u zo spoedig mogelijk verwittigd per mail.

 •  Aan de ouders wordt gevraagd om de docent niet te storen tijdens de lessen. Alsook om de leerlingen niet af te leiden door te zwaaien of te kloppen op het raam.

 • Het is als leerling niet toegestaan een gsm te gebruiken tijdens de lessen. Snoep en kauwgom horen eveneens niet thuis in de dansles.

 •  De lessen vinden wekelijks plaats, behalve tijdens schoolvakanties, feestdagen en op 24 december. Tijdens schoolvakanties is er op de eerste zaterdag wel les.

 • Verzekering is inbegrepen in het lesgeld. Er is echter een franchise van 50€ die gedragen wordt door de leerling. Wanneer leerlingen een ongeval hebben of zich kwetsen tijdens de les, dan dient men dit binnen de 24u te melden aan Eline Brodelet. Verzekeringspapieren kunnen bekomen worden via Eline Brodelet.  Het volgen van een proefles is altijd op eigen risico.

 • Jaarlijks organiseren wij 1 kijkmomenten/opendeurweek.


PRIVACY

 

 • Bij inschrijving geeft u Dansstudio Danse d’Amélie automatisch de toestemming om foto- en videomateriaal, gemaakt tijdens de lessen of activiteiten van de Dansstudio waarop de ingeschrevene staat, te mogen gebruiken en verspreiden ter promotie van Dansstudio Danse d’Amélie.

 • Eveneens geeft u bij inschrijving aan of u al dan niet de nieuwsbrief wenst te ontvangen.

 •  Hierbij de link naar onze privacyverklaring

 

VARIA

 

 • Gelieve de dansstudio niet te betreden met buitenschoeisel.

 • Roken is niet toegestaan in het volledige gebouw.

 • Verloren voorwerpen kunnen afgegeven worden aan de docent. Mogen wij u vragen om het uniform en de dansschoenen te naamtekenen. Wij raden aan om waardevolle voorwerpen thuis te laten. 

 •  Dansstudio Danse d’Amélie bevindt zich langs een zeer drukke weg. Wees dus voorzichtig bij het oversteken van de weg en het fietspad. Vermijd indien mogelijk om de baan te moeten oversteken. Jonge kinderen dienen door hun ouders opgehaald te worden in de dansstudio.

 • Dansstudio Danse d’Amélie biedt geen opvang aan voor/na de danslessen. Wel bij kampen.

 • Houd bij het parkeren rekening met onze buren.

 • Houd eveneens rekening met de nachtrust van onze buren.

 • Heeft u vragen of problemen? Laat het ons dan zeker weten, wij zoeken graag naar een oplossing.

 

Heeft u suggesties? Ik hoor het graag.

​VERSIE: 31/07/2022

bottom of page